Procesul de învățământ

Obiective pentru formarea maistrului militar

  • Formarea deprinderilor și abilităților de luptător
  • Formarea deprinderilor necesare executării competențelor de specialist militar
  • Dezvoltarea capacităților de a conduce acțiunile grupului (postului de luptă, serviciului de luptă, navelor mici) și instrucția de specialitate a luptătorului din structuri militare mici (comandant post de luptă)
  • Formarea deprinderilor de a exploata, întereține și menține în stare de operativitate armamentul și tehnica de luptă
  • Formarea personalității de cetățean și consolidarea deprinderilor comportamentale civice, morale și etice
  • Formarea competențelor cheie și tehnice specializate, echivalente absolvenților școlilor postliceale din sistemul național de învățământ
  • Implementarea standardelor acceptate, specifice fiecărei calificări, în domeniul militar de instruire.

 

Maiștrii militari formați în specialitatea Echipamente de navigație şi hidrografie sunt responsabili cu operarea și întreținerea dispozitivelor și instrumentelor de navigație (montează, demontează și verifică modul de asamblare a diferitelor aparate, dispozitive şi instrumente de navigaţie). Ei cunosc modul de operare cu instrumentele de lucru pe harta de navigație și sunt în măsură să rezolve o problemă de navigație ce implică lucrul pe harta de navigație. Tot ei sunt cei care identifică reperele pe harta de navigaţie, citesc și interpretează datele de la aparate, instrumente, hărţi şi documente de navigaţie, aplică metodele de determinare a punctului navei şi a drumului navei. Tehnicienii specializați în echipamente de navigație și hidrografie execută verificări, reglaje şi măsurări cu instrumentele optice, identifică, aleg, verifică şi utilizează în mod corespunzător documentele de navigație în funcţie de rolul lor. Sunt cunoscători în detaliu ai aparetelor electrice de navigație de la bordul navei (girocompas, compas magnetic, pilot automat, sonde, lochuri etc).

 

 

Maiștrii militari artileriști specializați în Artilerie navală și antiaeriană sunt cei care comandă postul de luptă de la bordul navei, respectiv instalația artileristică și sunt coordonatorii servanților care încadrează postul de luptă și care ajută la executarea tragerilor. Maiștrii artileriști sunt cei care organizează și conduc pregătirea instalațiilor de artilerie și a munițiilor pentru executarea în condiții de siguranță a tragerilor de artilerie. Tot ei pun în aplicare concepte, noțiuni, caracteristici, particularități, simboluri specifice echipamentelor și instalațiilor artileristice de la bordul navelor sau de la unitățile de uscat. Tehnicienii specializați în artilerie navală și antiaeriană sunt buni cunoscători ai algoritmilor de operare, întreținere, verificare a funcționării și depanare a defectelor ce pot apărea la subansamblurile și ansamblurile de aparate, echipamente care operează efectiv în timpul tragerilor reale de artilerie, în conformitate cu atribuțiile specifice de la bordul navelor. Maiștrii artileriști sunt persoanele avizate să aleagă aparatura de măsură și control, uneltele necesare pentru realizarea lucrărilor profilactice la echipamentele artileristice de la bord. Tot ei realizează operații și lucrări de întreținere, verificare și localizare a defectelor și depanare a sistemelor artileristice deservite, cu respectarea cerințelor specifice de la locul de muncă.

 

 

Maiștrii militari rachetiști formați în specialitatea Rachete navale și antiaeriene sunt responsabili cu pregătirea navei pentru ducerea luptei cu racheta, asupra navelor de suprafață, țintelor aeriene și de la țărm. Ei sunt cei care pregătesc echipamentele și instalațiile reactive de la bordul navei sau de la unitățile de uscat. Tehnicienii rachetiști verifică funcționarea subansamblurilor și ansamblurilor de aparate, echipamentelor reactive, rampelor de lansare, a combustibilului necesar funcționării rachetelor și a rachetelor specifice de la bordul navelor. Maiștrii rachetiști realizează operații și lucrări de întreținere, verificare, localizare a defectelor și depanare a sistemelor reactive deservite specifice la bordul navei.

 

 

Maiștrii militari formați în specialitatea Arme sub apă se ocupă cu operarea și întreținerea dispozitivelor şi aparatelor specifice luptei sub/pe apă (bombe antisubmarin, mine, torpile împotriva navelor de suprafață, torpila antisubmarin). De asemenea, ei identifică şi utilizează efectiv documentaţia tehnică, normele şi instrucţiunile ce reglementează exploatarea tehnicii A.S.A. şi lucrul cu materiale explozibile. Tehnicienii specializați pe domeniul Arme sub apă sunt cei care stabilesc starea de funcţionare a tehnicii din dotare şi calitatea ei, cauzele de nefuncţionare şi posibilităţile de diagnosticare şi remediere a eventualelor defecte simulate, identificate ori determinate prin metode specifice. Demontează şi montează, aspectează, verifică, reglează, întreţin mecanisme şi dispozitive ale bombelor şi ale instalaţiilor de lansare. Tot ei sunt cei care asigură mentenanţa în diferite situaţii (la pace, război/conflict, aplicaţii şi pe timpul acţiunilor militare altele decât războiul). Maiștrii militari specializați în Arme sub apă sunt buni cunoscători ai componentelor de bază ale echipamentelor tehnice pe scheme electrice şi mecanice sau concret, în structura aparaturii disponibile.

 

 

Maiștrii militari formați în specialitatea Comunicații navale și informatică se ocupă cu exploatarea și mentenanța sistemelor de comunicații de la bordul navelor de luptă, sisteme care pot fi analogice sau digitale și care sunt parte integrantă a capacității senzoriale a navei. Maiștrii responsabili de comunicațiile navale sunt cei care transmit și recepționează mesajele dintre nave, dintre navă și țărm, dintre navă și aeronavă, dintre navă și gruparea proprie de nave, cu ajutorul undelor de radiofrecvență sau a transmisiilor prin satelit. Tot maiștrii specialiști în comunicații navale execută transmiterea și recepționarea mesajelor în Codul Morse, codificarea și decodificarea tuturor tipurilor de mesaje, asigurând transmiterea ordinelor și datelor necesare pentru îndeplinirea misiunilor de luptă. Tehnicienii militari specializați în comunicații navale execută comunicare între nave folosind codul internațiomal de pavilioane și asigură transmiterea rapidă și eficientă a ordinelor și mesajelor. Tot ei sunt responsabili de transmiterea tuturor ordinelor, mesajelor și comunicărilor importante din interiorul navei, cu ajutorul stațiilor de convorbiri interioare (ex. alarme de luptă, de incendiu, de gaură de apă, de pericol iminent, ordinele comandantului și ale șefilor compartimentelor de luptă etc.) Maiștrii militari care se ocupă de comunicații pot executa și interceptarea comunicațiilor inamicului pentru obținerea de informații importante, care pot fi utile pentru completarea situației tactice. Maiștrii militari de comunicații navale asigură întreținerea tuturor stațiilor radio, sistemelor de comunicații prin satelit, sistemelor de criptare/decriptare, sistemelor de interceptare a inamicului, sistemelor maritime globale de siguranță, stațiilor de convorbiri interioare, menținându-le în stare optimă de funcționare.

 

 

Maiștrii militari formați în specialitatea Radioelectronică navală, se ocupă cu operarea, întreținerea și repararea aparatelor radar de la bordul navelor militare, menținându-le în stare optimă de funcționare. Folosind tehnica din dotare, ei sprijină navigația navei în orice condiții meteorologice, contribuie la bunul mers al manevrelor de intrare și ieșire din port, navigație pe canale etc., evitând posibilitatea coliziunii cu alte nave (ex. din cauza lipsei vizibilității). Tot maiștrii specializați în radiolectronică navală sunt cei care asigură avertizarea timpurie a tuturor atacurilor asupra navei (ex. rachete, aviație inamică, drone etc.), oferind informațiile necesare sistemelor de apărare a navei și sistemelor de război electronic. Tehnicienii instruiți în specialitatea Radioelectronică navală sunt și cei care se ocupă cu exploatarea și întreținerea sonarelor (hidrolocatoarelor), echipamente care ajută la detectarea țintelor submarine și navale de la foarte mare distanță (ex. nave, submarine, mine, torpile etc.). Specialiști în hidrolocație, ei asigură detectarea submarinelor și suportul major în lupta cu acestea prin detectarea și elaborarea datelor necesare armamentului antisubmarin și completării situației tactice. Asigură, de asemenea, detectarea timpurie a minelor submarine și a câmpurilor de mine, determinând cu acuratețe zonele și traseele de navigație sigure pentru nava proprie sau pentru gruparea de nave. Acești maiștri militari asigură protecția navei prin detectarea torpilelor lansate de către inamic către nava proprie, oferind comandantului și ofițerului tactic toate informațiile și datele necesare evitării atacului. Cu ajutorul sonarelor din dotarea navei, prin sondare repetată a raioanelor de apărat, maiștrii de hidrolocație asigură lupta antisubmarin și de la bordul elicopterelor de luptă navalizate. Tehnicienii de hidrolocație asigură exploatarea și mentenanța tuturor sonarelor, sistemelor de detecție electronică pentru apărare antisubmarină, sistemelor de convorbiri sub apă.

 

 

Maiștrii motoriști formați în specialitatea Motoare și mașini navale, în funcție de grupul de care aparțin pot răspunde de buna funcționare a sistemelor de propulsie ale navei/motoare diesel sau turbine cu gaze, stabilizarea navei (reducerea efectului valurilor asupra navei), funcționarea motoarelor diesel care produc energia electrică de la bord, desalinizarea apei (producerea apei dulci din apa de mare), a instalațiilor de forță hidraulice și cu abur, asigurarea diferitelor fluide necesare navei (ventilație, condiționare a aerului, stins incendiu, aer comprimat, combustibil etc.), funcționarea instalațiilor frigorifice (necesare păstrării alimentelor) sau de producere a aburului, funcționarea diferitelor pompe ale navei, depozitarea lichidelor de la bord (combustibil naval, combustibil pentru aviație, ulei de ungere, apă tehnică sau potabilă).

 

 

Maiștrii electricieni formați în specialitatea Motoare și instalații electrice navale, răspund de producerea și distribuția energiei electrice de la bord către consumatori (din departamentul electromecanic sau celelalte departamente - armamente). De asemenea răspund de funcționarea diferitelor mașini (electromotoare) și aparate electrice, a instalațiilor electrice de uz general (iluminat, gătit, ventilație, protecție anticororozivă a corpului navei, instalația de protecție antimagnetică etc.).