Asigurarea calității


Ca urmare a evaluării externe privind asigurarea calităţii desfăşurate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), şcoala a primit în anul 2022 reconfirmarea atestatului privind nivelul calităţii educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 994/2020, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Astfel, a fost atestată obţinerea calificativelor Foarte Bine, cu un punctaj de 72, la 24 de indicatori de performanţă prevăzuţi de Hotărârea nr. 631/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar.

Indicele de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,026.