Parteneriate de colaborare

 

 

Partener Obiectul parteneriatului
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
 • coordonare activităţilor executate în comun cu celelalte instituţii de învăţământ din subordinea acestuia
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
 • activităţi sportive
 • documentare elevi şi cadre didactice
 • folosirea în comun a bazei sportive
 • folosirea în comun a bazei învăţământului
 • participarea în comun la târgurile de oferte educaţionale
Unităţi de nave din Forţele Navale
 • desfăşurarea practicii şi stagiului elevilor
 • instruirea practică a elevilor
 • documentare elevi şi cadre didactice
Centrul de mentenanţă al Forţelor Navale
 • instruirea practică a elevilor
 • documentare elevi şi cadre didactice
Direcţia Hidrografică Maritimă
 • desfăşurarea stagiului elevilor
 • documentare elevi şi cadre didactice
Centrul de Informatică al Forţelor Navale
 • documentare elevi şi cadre didactice
 • realizarea soft-urilor educaţionale
Centrul de cercetări al Forţelor Navale
 • documentare elevi şi cadre didactice
Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc
 • sesiuni de comunicări ştiinţifice pentru elevi
 • schimb de experienţă privind învăţământul militar
 • desfăşurare de activităţi în comun
Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa
 • popularizarea ofertei educaţionale
 • desfăşurare de activităţi în comun
Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc
 • popularizarea ofertei educaţionale
 • organizarea călătorilor de studii pentru elevii anilor III şi IV ai colegiului
Colegiul Tehnic Energetic Constanţa
Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” Constanţa
Colegiul Tehnic de Marină „A.I. Cuza” Constanţa
Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” Constanţa
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa
Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” Constanţa
Colegiul Tehnic „Tomis” Constanţa
Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia
Liceul Teoretic „Traian” Constanţa
Liceul Tehnologic Cobadin
Liceul Teoretic Băneasa
Liceul "Regele Carol I" Ostrov
Liceul Tehnologic „I.N.Roman” Constanţa
Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa
Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Constanţa
Liceul Economic Mangalia
Liceul Teoretic "Callatis" Mangalia
Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" Mangalia
Liceul Tehnologic "Nicolae Istrătoiu" Deleni
Liceul Tehnologic "Nicolae Dumitrescu" Cumpăna
Colegiul Tehnic “Ştefan Milcu" Calafat
Liceul Teoretic “Independenţa” Calafat
Liceul Teoretic “Gh. Vasilichi” Calafat
 • popularizarea ofertei educaţionale
 • activităţi cultural – sportive şi ştiinţifice
 • concursuri şcolare
 • organizarea „Zilei porţilor deschise”
 • management organizaţional şi de desfăşurare a activităţilor şcolare.
Liga Maiştrilor Militari de Marină
 • acordarea de burse de merit pentru elevi
 • acordarea premiului „MMp Stan Dumitru” pentru şeful de promoţie
 • desfăşurarea de activităţi în comun
 • promovarea ofertei educaţionale
Corpul Voluntarilor Gărzii Naţionale de Mediu – filiala Constanţa
 • participarea la activităţi privind protecţia mediului, conservarea habitatelor naturale şi ariilor protejate la nivelul zonei Dobrogea
Liga Navală Română
 • promovare tradiţii marinăreşti
 • promovarea carierei militare
 • participarea la şedinţele cercului de istorie navală
 • articole în revista „Marea Noastră”    
Centrul Militar Zonal
 • popularizarea ofertei educaţionale
 • organizarea „Zilei porţilor deschise”
 • management organizaţional şi de desfăşurare a activităţilor şcolare.