Cursuri de perfecţionare / specializare organizate în
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu"

 

Denumirea cursului Perioada de desfăşurare Participanți
Curs de specializare în lucrul cu muniţia 11.03.2024 - 22.03.2024 Ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri