Viziunea şcolii

Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în şcoală, astfel încât pregătirea teoretică şi practică a elevilor să determine integrarea acestora în unităţile din Forţele Navale într-un timp foarte scurt.


Valori promovate

  • Competenţa – atribuţiunile trebuie îndeplinite cu responsabilitate şi profesionalism prin aplicarea tuturor cunoştinţelor, aptitudinilor, precum şi a experienţei dobândite.
  • Obiectivitatea – adoptarea unei atitudini imparţiale în desfăşurarea activităţilor.
  • Orientarea profesională - încurajăm orientarea profesională în şcoală, solicitând creativitate, curaj în asumarea riscurilor, focalizare pe motivare și rezultate.
  • Integritatea – personalul şcolii îşi desfăşoară activitatea cu onestitate, bună – credinţă, consecvenţă şi responsabilitate.
  • Excelenţa – la nivelul şcolii, excelenţa este înţeleasă drept performanţă în materie de abordare originală, cu aplicaţii benefice, care câştigă în competiţie cu performanţele altora.
  • Aprecierea beneficiarilor - nu am exista și nu am avea succes fără beneficiarii noştri şi pentru acest lucru suntem recunoscători.
  • Recunoaşterea valorii - prin activităţile noastre ne dorim să îi învăţăm pe elevi să identifice valoarea şi să le cultivăm respectul pentru aceasta.
  • Promovarea colegialităţii - un mediu de colegialitate bazat pe respect, integritate, amabilitate, libertatea de a se angaja în dezbateri şi schimburi de idei, descoperire intelectuală şi responsabilitate profesională, respectând regulamentele militare.