Admitere

Contact Admitere

Telefon:
0749.080129

Email :

 

 

Informaţii admitere 2024

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ organizează în luna august 2024 concurs de admitere pentru ocuparea a 160 de locuri, nediferenţiate de gen, după cum urmează:

  • 133 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale
  • 27 locuri pentru alte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională

 

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2024

 

 

Specialităţi militare

Locuri pentru M.Ap.N.

Locuri pentru alte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională
Total locuri pe specialitati militare
Rezervate absolvenţilor CNM Scoase la concurs
Artilerie navală şi antiaeriană 15 5 20
1 14
Rachete navale şi antiaeriene 10 0 10
1 9
Echipamente de navigaţie şi hidrografie 25 5 30
3 22
Arme sub apă 20 0 20
3 17
Comunicaţii navale şi informatică 15 5 20
2 13
Radioelectronică navală 20 2 22
2 18
Motoare şi maşini navale 17 3 20
1 16
Motoare şi instalaţii electrice navale 11 7 18
1 10
TOTAL LOCURI 133 27 160
14 119

 

Concursul de admitere se adresează tinerilor cu vârsta de cel mult 30 de ani împliniți anul acesta, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat sau celor înscriși pentru a susține examenul de bacalaureat anul acesta.

Admiterea se realizează pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat și a rezultatelor selecției, în limita numărului de locuri aprobat, atât pentru Ministerul Apărării Naționale cât și pentru celelalte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitatate națională.

Etapele procesului de recrutare, selecție și admitere pentru Ministerul Apărării Naționale

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE / RECRUTARE

Înscrierea sau recrutarea candidaților se face strict prin intermediul Birourilor Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Județene sau de Sector (lista completă a adreselor și numerelor de telefon este disponibilă AICI) și poate fi efectuată fizic, prin prezența la sediul biroului de recrutare sau, mai simplu, online, pe platforma www.recrutaremapn.ro/signupform.php .  

Odată efectuată înscrierea, candidații vor fi contactați de către reprezentanții Birourilor Informare Recrutare pentru a li se aduce la cunoștință datele la care pot fi programați pentru a susține probele de selecție.

SELECȚIA CANDIDAȚILOR

Probele de selecție sau evaluarea aptitudinală a candidaților în vederea admiterii la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale se susțin în cadrul Centrelor Zonale de Selecție și Orientare, cu sedii în Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Probele de selecție constau în:

 • Evaluare psihologică: presupune susținerea unui test de aptitudini pentru evaluarea randamentului intelectual și completarea unui chestionar de personalitate, pentru evaluarea posibilităţilor de adaptare la condiţiile specifice mediului militar. Mai multe informații despre evaluarea psihologică puteți găsi AICI .

 • Evaluarea capacității motrice (probe fizice):
  • Traseu aplicativ: Parcurgerea într-un timp determinat (1 minut și 50 de secunde) a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor motrice de bază (viteză, îndemânare, rezistenţă, forţă).

          Cele 10 elemente ale traseului sunt următoarele:

   • sărituri în lungime de pe loc
   • aruncarea mingilor la țintă
   • flotări
   • deplasare în echilibru
   • rostogoliri înainte din ghemuit în ghemuit
   • escaladare obstacol
   • sărituri pe spații marcate
   • târâre
   • ridicare și transport de greutăți
   • alergare pe distanța de 25 m

    Modul corect de parcurgere a traseului utilitar – aplicativ :
   • Sursa: Recrutare MApN - YouTube

  • Probă de alergare de rezistenţă pe distanţa de 2.000 m. Timpul maxim de parcurgere a distanței este de 10 minute.

 • Interviu de evaluare finală.

 

IMPORTANT! Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu, candidatul fiind declarat „Admis” sau „Respins”.

ADMITEREA anul acesta se va face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat. Ierarhizarea candidaților se face în ordine descrescătoare a notelor până la ocuparea locurilor scoase la concurs.

După ierarhizare candidaţii vor continua procesul de selecție cu examinarea medicală la cea mai apropiată unitate sanitară militară din raza de domiciliu şi o evaluare aptitudinală specială (medicală şi psihologică) la Centrul de Medicină Navală din Constanţa pentru a obţine aviz „Apt ambarcare”.

Candidații sunt declarați ADMIS odată cu încheierea procesului de selecție și obținerea avizului „APT AMBARCARE“.