Catedra ştiinţe fundamentale, educație fizică și sport

Domenii de competenţă :


Baza materială :

  • Cabinet ştiinţe militare şi manageriale
  • Laborator de limba engleză
  • Sală sport – jocuri
  • Sală sport – gimnastică