Catedra navigaţie şi arme sub apă

Domenii de competenţă :


Baza materială :

  • Cabinet aparate electrice de navigaţie
  • Cabinet marinărie şi navigaţie
  • Cabinet arme sub apă
  • Poligon marinărie