Arhivă anunțuri

 

20.06.2023 - Anunţ privind organizarea examenului de promovare a unui personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară, în postul de execuţie de Muncitor calificat II (bucătar) la popota cadre şi elevi

 


09.05.2023 - Anunţ privind organizarea concursului de încadrare pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual: Şofer I / Grupa transport / Formaţiune depozitare, deservire şi transport - Grup sprijin logistic

 


08.05.2023 - Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2023-2024


21.03.2023 - Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2023-2024


28.09.2022 - Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2022-2023

 

31.05.2022 - Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual: Muncitor calificat IV - Electrician în construcţii în Formaţiunea de cazarmare

 


23.02.2022 - Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară a unui personal civil contractual, în postul de execuţie de Muncitor calificat III (bucătar) la Popota cadre şi elevi