Mai mult decât profesie, pasiune!
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
„Amiral Ion Murgescu“

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” este o instituţie militară de învăţământ postliceal, subordonată Statului Major al Forţelor Navale, care asigură formarea, specializarea şi perfecţionarea personalului necesar Forţelor Navale precum şi altor beneficiari în vederea exploatării, întreţinerii şi reparării tehnicii şi armamentului din dotare, asigurând totodată competenţele de lideri ai structurilor de la baza carierei militare: echipă, grupă, echipaj.
Şcoala are o durată de doi ani şi formează maiştri militari pentru Forţele Navale precum şi pentru alţi beneficiari din sistemul naţional de apărare.Vino alături de noi!

  • încadrarea tuturor absolvenţilor la terminarea studiilor pe o funcţie corespunzătoare specialităţii;
  • cazarea, hrănirea şi echipare gratuită pe perioada şcolarizării;
  • asistenţă medicală gratuită
  • recunoaşterea studiilor pe plan naţional şi internaţional
  • evoluţie în carieră în cadrul Forţelor Navale
  • executarea practicii la bordul Navei Şcoală „Mircea“ şi a stagiului la bordul navelor din Forţelor Navale
  • cadre didactice calificate, ceea ce asigură transmiterea eficientă a informaţiilor de specialitate;
  • spaţii numeroase de instruire care permit aplicaţii complexe şi folosirea cunoştinţelor din mai multe domenii / discipline / module;


Atestat privind nivelul calității în educație

Ca urmare a evaluării externe privind asigurarea calităţii desfăşurate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), şcoala a primit în anul 2022 reconfirmarea atestatului privind nivelul calităţii educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 994/2020, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Astfel, a fost atestată obţinerea calificativelor Foarte Bine, cu un punctaj de 72, la 24 de indicatori de performanţă prevăzuţi de Hotărârea nr. 631/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar. Indicele de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,026.