Solicitare informații de interes public

Legislațíe

 

Persoana responsabilă de punera în aplicare a Legii 544/2001 :

 

Relații publice - Pcc Sîmbeteanu Cristina - Telefon 0241.655650, int. 216,  E-mail:   

Adresa : Str. Dezrobirii Nr. 80, Constanţa,   Cod 900234   

Formulare de solicitare a informaţiilor de interes public în baza legii 544 / 2001 :