Asigurarea calității


Ca urmare a evaluării externe privind asigurarea calităţii desfăşurate de către ARACIP, şcoala a primit în anul 2017 atestatul privind nivelul calităţii educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Astfel, a fost atestată obţinerea calificativelor Excelent şi Foarte Bine, cu un punctaj de 159, la 43 de indicatori de performanţă prevăzuţi de HG 1534/2008 , privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Indicele de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,026.