Anunțuri organizare concursuri

 

 

Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de :Muncitor calificat IV (bucătar) studii medii sau generale, fără vechime în specialitatea postului, din cadrul microstructurii Popota cadre şi elevi
 

15.11.2018 - Anunţ privind organizarea concursului

22.11.2018 - Anunţ privind amânarea concursului

10.12.2018 - Anunţ cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

17.12.2018 - Anunţ cu rezultatele probei practice

21.12.2018 - Anunţ cu rezultatele probei interviu

28.12.2018 - Anunţ cu rezultatele finale ale concursului

 
Anunţ privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor înfiinţate în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

19.11.2018 - Extras din metodologia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor înfiinţate în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

19.11.2018 - Informare concurs de ocupare a posturilor didactice / catedrelor înfiinţate pe parcursul anului 2018-2019

19.11.2018 - Cerere înscriere

19.11.2018 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

03.12.2018 - Rezultat concurs ocupare posturi didactice

17.12.2018 - Informare concurs de ocupare a posturilor didactice / catedrelor înfiinţate pe parcursul anului 2018-2019

 
Anunţ privind organizarea și desfășurarea concursului pentru încadrarea funcţiei de Instructor superior la Catedra electromecanică navală la Instrucţie şi educaţie din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

06.02.2019 - Informare concurs pentru încadrarea funcţiei de instructor superior la Catedra electromecanică navală

07.02.2019 - Tabel cu candidaţii admişi să participe la proba Scris a concursului

08.02.2019 - Rezultatul probei scrise

11.02.2019 - Rezultat final concurs