Anunț organizare concursuri

 

ANUNŢ IMPORTANT !

 

Ca urmare a  deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) privind suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada 11-22.03-2020, cu posibilitatea prelungirii acestei măsuri în funcţie de evoluţia situaţiei, se suspendă activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale  „Amiral Ion Murgescu” în anul şcolar 2020-2021, organizată în perioada 16.03-02.04.2020.
Activitatea menţionată se va desfăşura la o dată ulterioară, după primirea noilor calendare de desfăşurare a activităţilor de mobilitate.

 

Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice - catedrelor vacante din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2020-2021

 

 


Arhivă anunţuri