Anunț organizare concursuri

 

21.03.2023 - Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2023-2024


28.09.2022 - Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2022-2023

 

31.05.2022 - Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual: Muncitor calificat IV - Electrician în construcţii în Formaţiunea de cazarmare

 


23.02.2022 - Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în treaptă profesională imediat superioară a unui personal civil contractual, în postul de execuţie de Muncitor calificat III (bucătar) la Popota cadre şi elevi

 


24.11.2021 - Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de încadrare a unor posturi vacante de execuţie de personal civil contractual

 


22.11.2021 - Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a unui personal civil contractual, în postul de execuţie de Referent de specialitate gr. I (S), în structura Informare şi relaţii publice

 


15.10.2021 - Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior a unui personal civil contractual în postul de execuţie Secretar unitate de învăţământ gr.II, studii superioare, în compartimentul Secretariat evidenţă şi eliberare acte studii

 


 

07.10.2021 - Anunţ privind organizarea concursului de încadrare a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de Economist gr.II, studii superioare, din cadrul Compartimentului achiziţii

 

 


 

26.07.2021 - Anunţ organizare și desfășurare examen de promovare în grad profesional imediat superior, pentru încadrarea următoarelor funcții de personal civil contractual din compartimentul Birou contabilitate:
-Administrator financiar debutant, gr.III-I (S), coeficient 1,58-1,74
-Administrator financiar debutant, gr.III-I (S), coeficient 1,58-1,74
-Administrator financiar debutant, gr.III-I (S), coeficient 1,58-1,74

 

 


 

16.06.2021 - Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor vacante din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2021-2022

 

 


 

03.06.2021 - Concurs pentru încadrarea funcţiei de instructor superior la catedra Artilerie și Rachete Navale și Antiaeriene din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

 

 

06.04.2021 - Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice - catedrelor vacante din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2021-2022

 

 


14.12.2020 - Examen de promovare în grad profesional imediat superior, a unui personal civil contractual în postul de execuție Economist gr. I (S) în Compartiment salarizare și decontări

 

 


25.05.2020 - Reluare activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice - catedrelor vacante din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2020-2021

 

 


 

21.05.2020 - Concurs de promovare a unui personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară, în postul de Informatician treapta II (M), la catedra Electronică și informatică

 


21.04.2020 - Concurs de promovare a unui personal civil contractual în treaptă profesională imediat superioară, în postul de Muncitor calificat III (bucătar) la popota cadre și elevi

 

 


 

ANUNŢ IMPORTANT !

 

Ca urmare a  deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) privind suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada 11-22.03-2020, cu posibilitatea prelungirii acestei măsuri în funcţie de evoluţia situaţiei, se suspendă activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale  „Amiral Ion Murgescu” în anul şcolar 2020-2021, organizată în perioada 16.03-02.04.2020.
Activitatea menţionată se va desfăşura la o dată ulterioară, după primirea noilor calendare de desfăşurare a activităţilor de mobilitate.

 

02.03.2020 - Activitatea de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naţionale pentru ocuparea posturilor didactice - catedrelor vacante din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", pentru anul şcolar 2020-2021

 

 


Arhivă anunţuri