Admitere 2022

Informaţii admitere 2022

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ organizează pe data de 08 august 2022 concurs de admitere pentru ocuparea a 120 de locuri, nediferenţiate de gen, după cum urmează:

  • 101 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale
  • 19 locuri pentru alte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională

 

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2022

 

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare după punerea în aplicare a Dispoziţiei şefului Direcţiei generale management resurse umane nr. DGMRU 7/2022 - admitere 2022:

Specialităţi militare

Locuri pentru M.Ap.N.

Locuri pentru alte instituţii de apărare, ordine publică şi securitate naţională
Total locuri pe specialitati militare
Scoase la concurs Rezervate absolvenţilor CNM
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 20 - 20
17 3*
Artilerie navală şi antiaeriană 20 5 25
19 1*
Arme sub apă 10 - 10
10 -
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 16 4 20
15 1*
Motoare şi maşini navale 20 3 23
20 -
Motoare şi instalaţii electrice navale 15 7 22
15 -
TOTAL LOCURI 101 19 120
96 5*

* Locuri rezervate absolvenţilor de colegiu militar, care promovează examenul de bacalaureat în a doua sesiune sau nu sunt admişi prin repartiţie într-o instituţie de învăţământ superior militar, pentru anul şcolar 2022-2023.


Se pot înscrie pentru a susţine concursul de admitere cetăţenii români cu vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi anul acesta şi care au promovat examenul de bacalaureat sau care susţin examenul de bacalaureat în 2022.

 

Etapele procesului de recrutare, selecție și admitere pentru Ministerul Apărării Naționale

 

ETAPA I

RECRUTAREA CANDIDAŢILOR are ca termen limită data de 24 iunie 2022 şi se desfăşoară numai prin intermediul Birourilor Informare Recrutare din cadrul oricărui Centru Militar Zonal, Judeţean sau de Sector din România.

Lista completă cu adresele şi numerele de telefon ale centrelor de recrutare este disponibilă aici: https://www.recrutaremapn.ro/contactbir.php

Candidații care solicită recrutarea sunt luați în evidență pe baza cărții de identitate. Ulterior, recrutorul îi va solicita candidatului alte documente necesare pentru completarea dosarului.

Recrutarea se poate face și online, la adresa: https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php

 

ETAPA a II-a

SELECŢIA CANDIDAŢILOR se desfăşoară la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare (amplasate la Constanţa, Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi Alba Iulia) şi constă în:

  • examinare psihologică şi interviu aptitudinal
  • probe de evaluare a capacităţii motrice:

   1. traseu utilitar aplicativ - are o lungime de 90 de metri, cuprinde 10 elemente şi trebuie parcurs în cel mult 1 min. 45 sec.
   2. alergare de rezistenţă pe distanţa de 2000 de metri în cel mult 09 min.45 sec.

 

ETAPA a III-a

ADMITEREA Sesiunea I - 08.08.2022 | Sesiunea a II-a - 29.08.2022

TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ

 

ETAPA a IV-a

VIZITA MEDICALĂ

După susţinerea examenului scris, candidații, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, sunt programați să susțină vizita medicală la Spitalul Militar de Urgenţă "Alexandru Gafencu", Constanţa. La prezentarea pentru efectuarea fişei medicale candidaţii vor avea asupra lor adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu sintagma "CLINIC SĂNĂTOS. NU SE AFLĂ ÎN EVIDENŢĂ CU BOLI CRONICE."

După examinarea medicală finalizată cu obținerea avizului „APT MEDICAL”, cu fișa medicală astfel generată, candidații sunt programați să se prezinte la vizita medicală specială, la Centrul de Medicină Navală din Constanța, pentru obținerea aptitudinii de ambarcare.