Întâlnirea anuală cu beneficiarii. Îmbunătățirea calității pregătirii viitorilor tehnicieni ai marinei, o prioritate generală

  • 03/02/2023

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale a organizat vineri, 3 februarie, întâlnirea anuală cu beneficiarii. Astfel, au fost prezenți la masa discuțiilor, alături de comandantul școlii și de șefii de catedre, reprezentanți ai tuturor marilor unități și unități din Forțele Navale Române unde maiștrii militari clasa a V-a sunt repartizați, anual, după absolvire.

Primii au avut cuvântul reprezentanții Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale care au ridicat o problemă extrem de stringentă nu doar a instituției de învățământ militar de marină, ci a tuturor școlilor militare de maiștri militari și subofițeri din Armata României: deficitul acut de instructori militari. În contextul în care cifra de școlarizare a crescut semnificativ – pentru anul școlar următor, instituția de învățământ militar postliceal va avea alocate 142 de locuri pentru Ministerul Apărării Naționale și 28 pentru alte structuri din sistemul național de apărare și ordine publică, reprezentanții Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale au adresat beneficiarilor rugămintea de a sprijini organigrama cu instructori asociați.

În măsura în care încadrarea proprie de la unități le va permite, reprezentanții beneficiarilor și-au luat angajamentul de a ajuta la diminuarea acestui neajuns generalizat. Într-o notă similară și cu potențialul de a suplini deficitul de oameni de la catedră, majoritatea beneficiarilor au insistat pe introducerea de perioade suplimentare de practică pentru viitorii maiștri militari de marină care urmează să încadreze funcții în unitățile luptătoare de la mare și de la fluviu.

Locțiitorul comandantului Bazei Logistice Navale, comandorul Valentin Munteanu, a remarcat necesitatea ca „elevii să iasă mai mult din abstractul clasei și accentul să fie mai puternic pus pe practică”. Acesta a fost susținut de partenerii de dialog care au fost unanim de acord cu ideea că partea de familiarizare a elevilor militari cu noile tehnologii și cu procesul de informatizare de la navă se poate realiza cel mai optim prin stagii de practică. Reprezentantul Flotilei Fluviale a dat exemplu de bună practică inițiativa comandorului Nicu Chirea, actualul locțiitor al comandantului Flotei, de a duce serii de elevi militari care să asiste la exercițiile complexe desfășurate de unitățile luptătoare la fluviu. În acest mod, viitorii absolvenți au șansa de a observa, la prima mână, ce presupune fiecare specialitate în care ei se pregătesc în cadrul școlii.

„Absolvenții care vin de la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale sunt suficient de bine pregătiți. Mai departe, ține de caracterul fiecăruia cum își continuă perfecționarea”, a punctat Lt.cdor Valentin Dragomir, reprezentantul Divizonul 150 Rachete Navale. Într-o notă similară, reprezentantul Grupului de Sprijin al Forțelor Navale Române a subliniat calitatea de a se adapta rapid a absolvenților, fapt care „denotă că în Școala de Maiștri se învață meserie”.

„Bazele sunt suficient de solide pentru a fi exploatate”, a afirmat și comandantul Centrului 39 Scafandri, comandorul Fănel Rădulescu. Acesta a lăudat faptul că în unitățile din subordinea Centrului de Scafandri ajung tineri absolvenți de bună calitate, motivați să învețe și să își depășească limitele, după cum o cere profesia de scafandru. Comandorul Rădulescu a mai adăugat faptul că maiștrii militari clasa a V-a au parte de on board training la scurt timp după încadrarea lor în unitățile de scafandri, iar până acum, așteptările au fost confirmate. În acest context, comandantul Centrului 39 și-a mai exprimat dorința ca, în viitorul îndepărtat, să fie luată în considerare reintroducerea specialității care să genereze calificarea de maistru militar scafandru.

„Modernizarea navei maritime pentru scafandri «Grigore Antipa» creează contextul pentru a crește motivația pentru meseria de scafandru. (...) Dacă mai eram tânăr, aș fi fost foarte entuziasmat să lucrez pe această navă, având în vedere modernizările de care va avea parte”, a admis comandantul Centrului de Scafandri.

O noutate interesantă enunțată tot de comandorul Rădulescu a fost intenția Centrului 39 Scafandri de a transforma unicul submarin al României într-un simulator tehnic pentru submariniști, ținând cont că pe agenda privind înzestrarea Forțelor Navale Române apare și achiziția a două submarine.

Mai mulți comandanți strânși în jurul mesei rotunde au punctat necesitatea adaptării funcțiilor instituției de învățământ astfel încât elevii, viitorii maiștri militari de marină, să țină pasul, în timpul pregătirii de specialitate, cu evoluția tehnologică de la vapoare și nu numai. Unul dintre susținătorii cei mai vocali ai acestei cauze a fost comandorul Vasile Vrabie, comandantul Divizionului 508 Rachete de Coastă, susținut de reprezentantul Centrului 110 Comunicații Navale, care a subliniat că„domeniul comunicațiilor se află în plină transformare”, iar instituțiile care pregătesc maiștri militari în această specialitate trebuie să mențină standardele permanent actualizate.

Locțiitorul comandantului Bazei Logistice Navale, cdor Valentin Munteanu, a apreciat că „de la an la an, calitatea absolvenților este mai bună” și a propus implementarea unui concept de logistică navală în planul de învățământ al Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, pe modelul pus deja în practică de Academia Navală. În completare la spusele comandorului Munteanu, comandorul Bogdan Roșu, comandantul Secției Logistice 330, a afirmat că „avem nevoie de maiștri de marină pentru a avea o logistică sănătoasă. Dacă știi logistica de la navă, ești capabil și să lupți”.