Ridicăm ancora și dăm startul unui nou an de instruire!

  • 16/01/2023

 

Elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, alături de personalul militar și civil al unității, au luat parte luni, 16 ianuarie, la ceremonia de deschidere a noului an de instruire 2023, condusă de locțiitorul comandantului, comandorul Valentin Nae.

Ofițerul a dat citire, în fața formației, mesajului Șefului Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, transmis cu prilejul deschiderii anului de instruire 2023. În ceea ce privește obiectivele Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale, accentul, în acest nou an de instruire, va fi puternic pus pe dezvoltarea programelor de învățământ militar, precum și pe creșterea gradului de satisfacție și încredere a personalului prin modernizarea și optimizarea condițiilor de studiu și de muncă.

Pentru anul de instruire 2023, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale are în vedere și creșterea cifrei de școlarizare și atragerea mai multor tineri către profesia de maistru militar de marină.

„Am convingerea că, prin organizare, seriozitate și muncă susținută, vom îndeplini sarcinile și obiectivele ce stau în fața Forțelor Navale și vom contribui la menținerea standardelor de performanță” – se arată în mesajul șefului Statului Major al Forțelor Navale.

Ceremonia desfășurată pe platoul din incinta unității a cuprins și revista de front, unde elevilor militari, în special, le-a fost controlată ținuta și li s-au făcut observații și recomandări acolo unde a fost cazul. De asemenea, locțiitorul comandantului a dorit să verifice nivelul cunoștințelor efectivelor în ceea ce privește instrucția de front.

Evenimentul s-a încheiat cu defilarea subunităților.