Viitorii maiștri militari de marină susțin examenul de absolvire

  • 21/07/2022

 

Elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale din promoția 2022 „Încoronarea de la Alba Iulia – 100” au susținut, în perioada 11 – 21 iulie, examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5.

Evaluarea a reprezentat ultima etapă din formarea lor profesională ca tehnicieni ai Forțelor Navale Române și a presupus o probă de testare a cunoștințelor practice, o probă teoretică, precum și susținerea proiectului de maistru.

După promovarea examenului de certificare a calificării profesionale, în funcție de ierarhia rezultatelor obținute, absolvenții au posibilitatea să își aleagă primele funcții în unitățile Forțelor Navale Române.

La finalul lunii iulie, în cadrul unei ceremonii militare, absolvenților le vor fi acordate primele grade de maiștri militari de marină.