Evaluare ARACIP

  • 10/06/2022

În perioada 09 – 10 iunie 2022, o comisie din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a desfășurat vizita de evaluare externă periodică, în vederea atestării nivelului calității serviciilor educaționale oferite de Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale Române. Concomitent, comisia ARACIP a efectuat și demersurile pentru autorizarea a două noi niveluri/calificări profesionale oferite de instituția de învățământ postliceal militar de marină începând cu anul școlar 2022-2023, respectiv „maistru telecomunicații” și „maistru electronist, aparate de măsură și automatizări”.

Evaluarea a presupus întâlnirea echipei de evaluatori cu echipa managerială și cu delegatul Inspectoratului Școlar Județean Constanța responsabil cu monitorizarea curentă a activității instituției militare de învățământ, vizitarea spațiilor școlare, administrative, auxiliare etc. De asemenea, evaluatorii ARACIP au efectuat interviuri cu responsabilii comisiilor funcționale din școală, au asistat la desfășurarea orelor de curs, au aplicat chestionare cadrelor didactice și au făcut analiza documentelor manageriale.

În urma evaluării, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale a obținut calificativul „Foarte bine” la toți cei 24 de indicatori supuși expertizării ARACIP. De asemenea, cele două noi calificări profesionale oferite absolvenților au fost autorizate provizoriu, urmând a fi reexpertizate peste doi ani.