A început noul an de instrucție

  • 10/01/2022

 

Luni, 10 ianuarie, elevii Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au revenit la cursuri din permisia de sărbători. Momentul a coincis cu startul noului an de instrucție în unitățile militare din Armata României.

Ceremonia organizată cu acest prilej la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale a fost condusă de comandantul unității, comandor Nicu Chirea. Acesta a dat citire mesajului șefului Statului Major al Forțelor Navale transmis cu ocazia deschiderii anului de instrucție 2022 și a continuat apoi cu prezentarea bilanțului activităților pentru anul 2021 și a obiectivelor de instruire pentru anul 2022.

De asemenea, după ceremonie, elevii militari au avut o întâlnire cu șeful Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral Mihai Panait. Acesta le-a prezentat viitorilor maiștri militari de marină viziunea de modernizare a Marinei militare pentru următoarele două decenii. Elevii au fost încântați să afle desptre planurile de modernizare în derulare, precum și despre cele care urmează să fie demarate, deoarece ei vor fi beneficiarii noilor tehnologii pe care Statul Major al Forțelor Navale intenționează să le implementeze.

Pe parcursul prezentării, contraamiralul Panait le-a reamintit constant atât instructorilor militari, cât și elevilor de importanța maiștrilor militari în structura Forțelor Navale, oferind exemple concrete în care tehnicienii militari de marină au contribuit la succesul misiunilor desfășurate de marina militară română în ultimii ani.

La finalul expunerii, șeful Statului Major al Forțelor Navale a primit întrebările auditoriului și a încheiat dorind întregului personal al Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale și elevilor să parcurgă noul an cu succes și conștinciozitate, pentru îndeplinirea tuturor misiunilor încredințate.