Ceremonie de depunere a Jurământului Militar, în condiţii de pandemie

  • 23/10/2020
  „Eu… jur credinţă Patriei mele, România!
Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii!
Jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare!
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!“

 

Cu aceste cuvinte rostite cu toată convingerea, Forţele Navale Române primesc în rândul lor pe cei mai tineri marinari militari. 76 de elevi de anul I ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ au depus vineri, 23 octombrie, Jurământul Militar, în prezenţa şefului Statului Major al Forţelor Navale. Ceremonia s-a derulat într-un cadru restrâns, cu respectarea strictă a regulilor sanitare în vigoare.

Dincolo de a fi o simplă opţiune profesională, cariera militară impune o anume vocaţie şi are tendinţa firească de a se transforma într-un mod de viaţă. Alegerea de a îmbrăca haina militară denotă un caracter puternic şi un patriotism desăvârşit. De aceea, sentimentele de mândrie şi responsabilitate trăite în momentul rostirii Jurământului Militar rămân pentru totdeauna întipărite în memoria militarului şi devin călăuze ale paşilor săi pe drumul profesional.

Aceste emoţii puternice le-au experimentat, pe 23 octombrie,  şi cei 57 de băieţi şi 19 fete, elevi ai Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale, care, prin rostirea legământului sacru faţă de ţară şi popor, îşi asumă responsabilităţile şi restricţiile care derivă din viaţa de militar, dar şi onoarea pe care haina militară o conferă.

Foto: Ionuţ Felea/Centrul Media al Forţelor Navale