Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale are un nou comandant