„În numele Patriei, îţi înmânez arma“

  • 10/09/2020

Moment solemn, desfăşurat joi, 10 septembrie, pe platoul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“. Elevii de anul I au primit o nouă confirmare a statutului de militar, în cadrul ceremonialului de înmânare oficială a armamentului individual.

Locţiitorul comandantului  Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale, căpitan-comandor Valentin Nae, le-a vorbit bobocilor despre însemnătatea momentului şi a pus un accent deosebit pe responsabilitatea ce coboară pe umerii fiecăruia dintre ei odată cu primirea armamentului. Cu formula „În numele Patriei, îţi înmânez arma!“ fiecărui elev i-a fost încredinţat pistolul mitralieră. Unii cu tărie în glas, alţii încercând să îşi stăpânească emoţiile puternice generate de eveniment, au apucat arma cu fermitate rostind „Servesc Patria!“

Conform statutului, fiecărui elev militar îi este dată în folosinţă o armă, instrumentul care îl va ajuta să îşi ducă la îndeplinire sarcinile şi obligaţiile specifice mediului militar, dar care , la nevoie, îl va ajuta să-şi apere propria viaţă sau pe cea a camarazilor săi.

Foto: Cristian Vlăsceanu (CMFN)