Activităţi de promovare a ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2020/2021