Sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor, ediţia a IX-a