Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale, o „şcoală altfel“