Eleve premiate de Liga Maiştrilor Militari de Marină cu bursa „M.m. Cătălin Rădoi“