Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Structura anilor de învăţământ

 

 

În urma susţinerii examenelor de competenţă profesională, absolvenţilor li se acordă :

- Brevet de maistru militar

- Certificat de calificare profesională, nivel 5


şi sunt avansaţi la gradul de Maistru militar clasa a V-a.