Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Timonier şi tehnică de navigaţie navală

 

- Formarea aptitudinilor necesare de a conduce nave mici (nave auxiliare).

- Formarea aptitudinilor necesare de a folosi şi a menţine în funcţiune tehnica de navigaţie şi de a executa reparaţiile curente.

Specialităţi militare