Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Radiolocaţie navală

 

- Formarea aptitudinilor necesare pentru exploatarea, întreţinerea şi executarea reparaţiilor curente la tehnica de radiolocaţie navală.

Specialităţi militare