Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Motoare şi maşini navale


- Formarea aptitudinilor necesare pentru exploatarea şi întreţinerea motoarelor principale şi auxiliare şi a maşinilor auxiliare de la bord.

- Formarea aptitudinilor necesare pentru descoperirea avariilor la motor şi utilizarea sculelor  şi dispozitivelor verificatoare pentru întreţinerea şi exploatarea motoarelor navale. 

Specialităţi militare