Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Hidroacustica

 

- Pregătirea operatorilor  de hidroacustică pentru utilizarea corespunzătoare a echipamentelor

- Formarea aptitudinilor necesare pentru executarea  întreţinerii  şi  reparării echipamentelor   hidroacustice. 

Specialităţi militare