Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Motoare şi instalaţii electrice navale

 

- Însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru exploatarea şi întreţinerea maşinilor electrice, din  dotarea sistemelor de automatizare a motoarelor principale şi a instalaţiilor auxiliare de la bord

- Formarea aptitudinilor practice pentru remedierea defecţiunilor la instalaţiile electrice de la bord.

Specialităţi militare