Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Comunicaţii navale şi observare semnalizare

 

- Formarea aptitudinilor necesare pentru executarea traficului radio cu echipamentul de comunicare radio.
- Formarea aptitudinilor necesare pentru executarea observării şi a semnalizării.
- Întreţineri şi reparaţii curente la echipamentele de radiocomunicaţii.

Specialităţi militare