Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Artilerie navală şi antiaeriană

 

- Formarea aptitudinilor necesare de a executa tragerile de artilerie pe mare şi fluviu.
- Formarea aptitudinilor necesare de a folosi şi a menţine în funcţiune instalaţiile de artilerie navală şi de a executa reparaţii curente

Specialităţi militare