Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

 

Şef al Instrucţiei şi Educaţiei