Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

 

Solicitare informaţii

 

Legislaţie

 

Persoana responsabilă pentru Legea 544/2001 :

 Ofiţer de relaţii publice - Locotenent Bădîrcu Adrian, Telefon 0241.655650 int. 252

                    Adresa : Str. Dezrobirii Nr. 80, Constanţa,   Cod 900234,   Telefon 0241.667045
                    E-mail:   smmmfn@smmmfn.ro

Formulare de solicitare a informaţiilor de interes public în baza legii 544 / 2001 :