Misiunea şcolii

Maiştrii militari - tradiţie şi competenţă


Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” este o instituţie militară de învăţământ postliceal, subordonată Statului Major al Forţelor Navale, care asigură formarea, specializarea şi perfecţionarea personalului necesar Forţelor Navale precum şi altor beneficiari în vederea exploatării, întreţinerii şi reparării tehnicii şi armamentului din dotare, asigurând totodată competenţele de lideri ai structurilor de la baza carierei militare: echipă, grupă, echipaj.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, Hotărârilor Guvernului României, ordinelor Ministrului Apărării Naţionale, actelor normative referitoare la sistemul de învăţământ emise de Ministerul Educaţiei Naţionale precum şi a Regulamentului de organizare și funcționare propriu.

În anul 2017, ca urmare a evaluării ARACIP privind asigurarea calităţii desfăşurate, şcoala a primit atestatul privind nivelul calităţii educaţiei prin care se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 21/2007, privind aprobarea standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Astfel, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” a obținut atestarea cu calificativelor Excelent şi Foarte Bine, cu 159 de puncte, la 43 de indicatori de performanţă prevăzuţi de HG 1534/2008, privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Indicele de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,026.

Şcoala are o durată de doi ani şi formează, din absolvenţi de liceu - băieţi şi fete, maiştri militari de marină în una din următoarele specialități:

La sfârșitul perioadei de școlarizare, după susținerea examenelor de competenţă profesională, absolvenţilor li se acordă:

și sunt repartizați în unitățile Forțelor Navale.