Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

 

Locţiitor al comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale
"Amiral ION MURGESCU"