Lista documentelor de interes public

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Școlii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu"
Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor din Școala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu"
Programul de funcționare și programul de audiențe al Școlii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu"
Coordonatele de contact ale instituției (denumire, adresa poștală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet)
Numele și prenumele persoanelor din conducerea Școlii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" precum și numele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public
Sursele financiare
Bugetul
Bilanțul contabil
Raportul anual al situației activității de informare publică directă
Comunicate de presă, buletine informative, documente de presă, pliante, afișe privind activitățile instituției
Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferințelor de presă și declarații de presă
Declarații de avere
Informații privind organizarea licitațiilor la nivelul Școlii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu", conform legislației în vigoare