Mai mult decât profesie, pasiune!Admitere 2021

0749.080129
smmmfn@smmmfn.roŞcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale
„Amiral Ion Murgescu“

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” este o instituţie militară de învăţământ postliceal, subordonată Statului Major al Forţelor Navale, care asigură formarea, specializarea şi perfecţionarea personalului necesar Forţelor Navale precum şi altor beneficiari în vederea exploatării, întreţinerii şi reparării tehnicii şi armamentului din dotare, asigurând totodată competenţele de lideri ai structurilor de la baza carierei militare: echipă, grupă, echipaj.
Şcoala are o durată de doi ani şi formează maiştri militari pentru Forţele Navale precum şi pentru alţi beneficiari din sistemul naţional de apărare.Vino alături de noi!

  • încadrarea tuturor absolvenţilor la terminarea studiilor pe o funcţie corespunzătoare specialităţii;
  • cazarea, hrănirea şi echipare gratuită pe perioada şcolarizării;
  • asistenţă medicală gratuită
  • recunoaşterea studiilor pe plan naţional şi internaţional
  • evoluţie în carieră în cadrul Forţelor Navale
  • executarea practicii la bordul Navei Şcoală „Mircea“ şi a stagiului la bordul navelor din Forţelor Navale
  • cadre didactice calificate, ceea ce asigură transmiterea eficientă a informaţiilor de specialitate;
  • spaţii numeroase de instruire care permit aplicaţii complexe şi folosirea cunoştinţelor din mai multe domenii / discipline / module;Atestat privind nivelul calității în educație

Ca urmare a evaluării externe privind asigurarea calităţii desfăşurate de către ARACIP, şcoala a primit în anul 2017 atestatul privind nivelul calităţii educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Astfel, a fost atestată obţinerea calificativelor Excelent şi Foarte Bine, cu un punctaj de 159, la 43 de indicatori de performanţă prevăzuţi de HG 1534/2008 , privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Indicele de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,026.