Cursuri de perfecţionare / specializare organizate în
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu"

 

Denumirea cursului Perioada de desfăşurare Participanți
Curs de specializare în lucrul cu muniţia 09.11.2020 - 23.11.2020
08.03.2021 - 22.03.2021
Ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri