Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Dezvoltarea profesională a maiştrilor militari
(M.O.229 / 5.IV.2012, Anexa 13)