Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Formare continuă

 

Cursuri de perfecţionare / specializare organizate în Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu"

 

Denumirea cursului Perioada de desfăşurare Cine participă
Curs de perfecţionare în radiotelegrafie 05.11.2018 - 29.11.2018 Maiştri militari şi subofiţeri
Curs de specializare în lucrul cu muniţia 05.11.2018 - 16.11.2018 Ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri
04.03.2018 - 15.03.2018