Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Conţinutul învăţământului

 

Activitatea de învăţământ se desfăşoară pe baza "Planurilor de învăţământ" aprobate şi avizate de Statul Major General din Ministerul Apărării şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.


 a)  Modulul de pregătire militară

 
a1)  Instrucţie individuală de bază
 
a2)  Pregătire în domeniul conducerii structurilor militare mici (Leadership)

  b)  Modulul de pregătire fundamentală

  c)  Pregătirea de profil şi specialitate