Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Concurs ocupare posturi didactice

 

 

Concurs pentru ocuparea postului didactic de Instructor superior în catedra Ştiinţe fundamentale din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion MURGESCU”

 

Graficul de desfăşurare a concursului

DATA ORA ACTIVITATEA
29.09.2017   Publicarea tematicii, a bibliografiei şi a graficului de desfăşurare a concursului
16.10.2017 08.30 - 09.00 Prezentarea candidaţilor. Instruirea candidaţilor. Prezentarea comisiei de examen
09.00 - 12.00 Desfăşurarea probei scrise
13.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă
13:00-14.00 Depunerea contestaţiilor
14.00 - 15.00 Soluţionarea contestaţiilor
15.00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor
17.10.2017 09.00 - 11.00 Desfăşurarea probei practice
11.30 Afişarea rezultatelor la proba practică
12.00 Afişarea rezultatelor finale

 

Tematica concursului

I. Documente clasificate
1. Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor
1.1. Clasificarea, declasificarea şi trecerea la un nivel inferior de secretizare a informaţiilor. Accesul la informaţii clasificate.
1.2. Controlul activităţii privind protecţia informaţiilor clasificate. Pregătirea şi instruirea personalului.
2. Protecţia personalului
2.1. Dispoziţii generale.
2.2. Avizarea şi eliberarea documentelor de securitate în vederea accesului la informaţii clasificate.
3. Protecţia documentelor clasificate
3.1. Dispoziţii generale. Reguli privind redactarea, dactilografierea şi evidenţa documentelor clasificate.
3.2. Reguli privind multiplicarea, manipularea, păstrarea, transmiterea, împachetarea, transportul şi distrugerea documentelor clasificate.

II. Pregătire marinărească

1. Generalităţi asupra navelor
1.1.  Descrierea navei;            
1.2.  Calităţile nautice ale navei;
1.3.  Calităţile evolutive ale navei;
1.4.  Osatura şi compartimentarea navei;
1.5.  Greementul unei nave tip velier (Bricul “Mircea”);
2. Instalaţii de punte                                     
2.1.   Generalităţi despre instalaţiile de punte;
2.2.   Instalaţia de ancorare;
2.3.   Instalaţia pentru manevra greutăţilor;
2.4.   Instalaţii pentru serviciul bărcilor;
2.5.   Instalaţia de guvernare;
2.6.   Instalaţia de legare;
2.7.   Instalaţia de remorcare;
2.8.   Mijloace de salvare;
3. Parâme şi lucrări de practică marinărească
3.1.   Generalităţi despre parâme;
3.2.   Matisirea parâmelor vegetale şi sintetice;
3.3.   Confecţionarea gaşelor;
3.4.   Patronări;
3.5.   Noduri marinăreşti;
4. Responsabilităţi sociale la bordul navei
4.1.   Relaţiile interumane la bordul navei;
4.2.   Coeziunea grupurilor şi gestionarea conflictelor în cadrul acestora;
4.3.   Comunicarea la bordul navei;
4.4.   Conformarea echipajului la procedurile de urgenţă.

III. Psihologie şi pedagogie

 1. Psihologie generală – Stimularea şi energizarea comportamentului, motivaţia;
 2. Psihologie generală – Comunicarea şi limbajul;
 3. Psihologie generală – Personalitatea, temperamentul, aptitudinile, inteligenţa;
 4. Pedagogie militară
  4.1.  Activitatea de învăţare în armată. Strategii didactice ;
  4.2.  Metode didactice. Obiective de instruire .

Bibliografie

 1. M9 / 06.02.2013 – Norme privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 1. M. Bujeniţă, Pregătire marinărească;
 2. F. Tudor, Noduri marinăreşti – note de curs;
 3. Lucrări de matelotaj – note de curs – SMMM ;
 1. Mielu Zlate, Tinca Creţu, Nicolae Mitrofan, Mihai Ananiţei, Psihologie – Manual pentru clasa a X-a, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Editura Aramis, 2005
 2. Cimpoieru, I., Psihosociologie şi pedagogie, Editura Militară, Bucureşti, 1992;
 3. *** Praxiologia educaţiei militare, Editura Militară, Bucureşti, 1998;
 4. *** Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993;
 5. *** Dicţionar de pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984;
 6. *** Student Guide for PETTY OFFICER INDOCTRINATION COURSE, Naval Leader Training Unit, Little Creek, 1575 Gator Blvd, Norfolk, Va 23521– 2740 (NAVEDTRA 38200 - A);
 7. *** IM 3.3 - M85/2003 - Norme de organizare şi funcţionare a şcolilor militare de maiştri şi subofiţeri