Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Informaţii de presă

 

Informaţie de presă - 18 august 2015

           

 

ADMITERE 2015 - SESIUNEA SEPTEMBRIE

 

           Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, organizează cea de-a doua sesiune a concursului de admitere, în perioada 08-10 septembrie 2015.
           Instituţie de învăţământ militar postliceal cu o vechime de peste 117 ani, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale deţine o logistică de pregătire teoretică şi practică modernă şi adaptată cerinţelor în domeniu, ce permite însuşirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale specifice profesiei de maistru militar, pe parcursul celor 2 ani de studii.
           Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă de 28 de ani, se pot înscrie şi concura pe un număr total de 15 locuri, din care 14 pentru Ministerul Apărării Naţionale, numai pentru băieţi, şi 1 loc pentru Ministerul Afacerilor Interne, nediferenţiat pe sexe.
           Pentru Ministerul Apărării Naţionale, specialităţile militare şi locurile disponibile fiecăreia dintre ele scoase la concurs sunt artilerie navală şi antiaeriană cu 4 locuri, motoare şi instalaţii electrice navale cu 2 locuri şi motoare şi maşini navale cu 8 locuri.
           Pentru Ministerul Afacerilor Interne este scos la concurs 1 loc, specialitatea militară motoare şi instalaţii electrice navale.
           Înscrierile la concursul de admitere se fac la birourile de informare recrutare din cadrul centrelor militare judeţene, pentru locurile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi la inspectoratele judeţene de poliţie, pentru locurile Ministerului Afacerilor Interne.
           Relaţii suplimentare se pot obţine accesând pagina de Internet www.smmmfn.ro sau de la secretariatul instituţiei, telefon 0241620978.

 

 

Informaţie de presă - 11 septembrie 2014

           

 

ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR

 

  Luni, 15 septembrie a.c., la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” se va desfăşura festivitatea deschiderii noului an de învăţământ preuniversitar.
Pe parcursul celor doi ani de studii, cei 52 de boboci ai instituţiei militare de învăţământ cu o existenţă de peste 115 ani,  se vor iniţia şi îşi vor desăvârşi competenţele profesionale specifice profesiei de maistru militar de marină.
La activitate sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai Statului Major General, ai Statului Major al Forţelor Navale, comandanţi de mari unităţi şi unităţi, ai unor asociaţii a cadrelor militare în rezervă şi retragere, părinţi şi rude.

 

Jurnaliştii interesaţi de eveniment vor fi aşteptaţi la punctul de control al şcolii, din str. Dezrobirii, nr. 80, începând cu ora 08.45.

 

 

Informaţie de presă - 8 august 2014

           

 

ADMITERE 2014

           

             În perioada 28-31 iulie a.c., la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale s-a desfăşurat concursul de admitere pentru anul de învăţământ preuniversitar 2014/2016. Instituţia militară de învăţământ preuniversitar a scos la concurs un număr de 50 de locuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, din care 3 locuri pentru candidate fete, şi 2 locuri aparţinând Ministerului Afacerilor Interne.

După finalizarea concursului, locurile ambelor ministere au fost ocupate.

 

 

 

Informaţie de presă - 22 martie 2014

           

 

CONCURS DE MATEMATICĂ

           

             Sâmbătă, 22 martie a.c., la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” se va desfăşura cea de-a XXII-a ediţie a concursului de matematică „Vasile Urseanu” pentru elevii din clasele a VIII-a din Constanţa şi judeţ.
              Concursul este organizat de Liga Navală Română şi Inspectoratul Judeţean Constanţa.

 

 

Informaţie de presă - 13 noiembrie 2013

           

SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A ELEVILOR
EDIŢIA a III-a

           

            În perioada 27 – 29 noiembrie a.c., Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” organizează cea de-a treia ediţie a sesiunii interjudeţene de comunicări ştiinţifice a elevilor.
            Structurată pe cinci secţiuni, şi anume electronică, informatică şi navigaţie, armament, mecanică şi electromecanică, ştiinţe socio-umane şi limbi străine, activitatea se va bucura de participarea elevilor din liceele  şi colegiile constănţene partenere, precum şi de reprezentanţi ai instituţiilor militare de învăţământ preuniversitar din ţară.

 

 

Informaţie de presă - 12 noiembrie 2013

       

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

 

            Marţi, 12 noiembrie a.c., la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” s-a desfăşurat cea de-a cincea întâlnire anuală cu reprezentanţii colegiilor şi liceelor tehnologice din Constanţa şi judeţ, partenere ale unui Protocol de Colaborare încheiat sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean.
              În scopul consolidării dialogului între instituţiile de învăţământ preuniversitar din Constanţa şi judeţ, pe de o parte, de implicare a elevilor în activităţi culturale şi sportive, de cunoaştere a specificului profesiei de maistru militar de marină, în concursuri  pe teme de istorie naţională, pe de altă parte, cei nouăsprezece parteneri susţin rolul benefic al acestei colaborări.
              Derularea agendei comune a activităţilor instituţiilor partenere aferente anului de învăţământ 2013/2014, ce se va desfăşura prin susţinere reciprocă, reprezintă continuarea cu succes a celor cinci ani de strategie educaţională a elevilor din liceele şi colegiile constănţene şi instituţia militară de învăţământ preuniversitar.

 

Informaţie de presă - 12 septembrie 2013

            Festivitatea de deschidere a noului an de învăţământ la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” va avea loc luni, 16 septembrie a.c., începând cu ora 09.00.
         Cei 34 de boboci, dintre care 2 fete şi 32 de băieţi, s-au alăturat celor 31 de elevi din anul II de studii, pentru iniţierea şi desăvârşirea competenţelor profesionale specifice profesiei de maistru militar de marină. Cei mai tineri cadeţi au parcurs, începând cu data de 11 septembrie, un program de pregătire militară generală pentru acomodarea cu viaţa cazonă.

            La activitate sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai Statului Major al Forţelor Navale, comandanţi de mari unităţi şi unităţi, membri ai asociaţiilor cadrelor militare în rezervă şi retragere, părinţi şi rude.

           

 

 

Informaţie de presă - 23 noiembrie 2012

 

                Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” găzduieşte, în perioada 21-23 noiembrie, cea de-a II-a ediţie a „Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Elevilor”.
                Sesiunea este structurată pe patru secţiuni: Electronică, Informatică şi navigaţie, Armament, mecanică şi electromecanică şi Ştiinţe socio-umane. La activitate participă elevi şi instructori îndrumători de la şcolile militare de maiştri şi subofiţeri ale celor trei categorii de forţe armate, precum şi elevi şi profesori ai liceelor civile constănţene, partenere ale unui Protocol de Colaborare cu care Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale derulează un proiect educaţional, sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean.


          Compartimentul informare şi relaţii publice

 

Comunicat - 5 octombrie 2012

 

„Mai mult decât profesie, pasiune!”
115 ani de la înfiinţarea Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale

Puţine instituţii de învăţământ se pot mândri cu o istorie şi o tradiţie mai vechi de un secol.  Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” este una dintre acestea, aniversând luni, 8 octombrie, 115 ani de existenţă.

Festivitatea urmează să se desfăşoare, începând cu ora 10.00, la sediul şcolii, fiind invitaţi să participe reprezentanţi din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ai autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ constănţene partenere, ai asociaţiilor şi ligilor cu profil de marină, foşti comandanţi şi foşti absolvenţi ai şcolii.

Jurnaliştii interesaţi să participe la eveniment vor fi aşteptaţi la sediul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu”, începând cu ora 09.30.

*******

Şcoala a fost înfiinţată la data de 8 octombrie 1897, prin Înaltul Decret nr. 3110, în care regele Carol I a aprobat “Regulamentul de funcţionare al Şcolii de submecanici şi submaeştri de marină”. La înfiinţare, îşi recruta elevii doar din fiii marinarilor din marina de război sau civilă şi din fiii de militari.
În prezent, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” este o instituţie militară de învăţământ de nivel postliceal, cu misiunea de a pregăti personalul necesar Forţelor Navale, în vederea întrebuinţării, întreţinerii, administrării şi reparării armamentului, tehnicii şi a altor materiale din înzestrare, asigurând, totodată, competenţele de leadership necesare pentru gradele superioare de maistru militar. Şcoala are o durată de doi ani şi formează maiştri militari, pe filiera directă, din absolvenţi de liceu - băieţi şi fete.
Şcoala are un caracter practic, dispune de o bază materială corespunzătoare şi de un corp valoros de cadre didactice, care îmbină în procesul instructiv-educativ lecţiile desfăşurate în cabinetele şi laboratoarele de specialitate cu stagiul de pregătire la bordul navelor Forţelor Navale.
 De-a lungul timpului, s-a elaborat modelul maistrului militar, conform căruia acesta este un om multidimensional, cu competente de specialist, lider militar de organizaţii mici, cu o bogată cultura generală civică, marinărească, ataşat valorilor naţionale.
În cei 115 ani ai existenţei sale, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" a dat Marinei Militare, Marinei Grănicereşti (actuala Poliţie de Frontieră) şi, în unele momente ale istoriei, Marinei Comerciale, peste 8000 de cadre medii, care au demonstrat, prin înalta ţinută şi profesionalism, că au urmat cursurile unei instituţii de excepţie, în peisajul învăţământului militar românesc.
Mai multe detalii despre Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” se găsesc accesând:
http://www.smmmfn.ro/

Compartimentul informare şi relaţii publice  

 

 

 

 

Informaţie de presă - 10 februarie 2012

 

            La Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, din data de 15 februarie 2012,  se dă startul  înscrierilor la examenul de admitere, ce se va desfăşura în perioada 22 iulie – 03 august a.c.
            Absolvenţii de liceu, cu vârsta maximă de 24 de ani, se pot înscrie şi concura pe un număr de 40 de locuri, din care 36 pentru candidaţi băieţi şi 4 locuri pentru candidaţi fete, în specialităţile artilerie navală şi antiaeriană, comunicaţii navale şi observare semnalizare, motoare şi maşini navale şi motoare şi instalaţii electrice navale.
            Instituţie de învăţământ militar postliceal, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale deţine o logistică de pregătire teoretică şi practică modernă şi adaptată cerinţelor în domeniu, ce permite însuşirea capacităţilor specifice profesiei de maistru militar, pe parcursul celor 2 ani de studii.
            Misiunea de bază a şcolii constă în iniţierea şi perfecţionarea competenţelor profesionale ale maistrului militar de marină, care deserveşte tehnica de la bordul navelor militare ale Forţelor Navale Române.

           
            Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul instituţiei, telefon 0241620978, sau accesând pagina de Internet: www.smmmfn.ro