Comandantul școlii


Comandor Nicu CHIREA

 

Date personale:

Data naşterii: 17.06.1970
Locul naşterii: Măcin, jud. Tulcea
Naţionalitatea: Română
Starea civilă: Căsătorit, un copil

Educaţie şi formare:

2020 – Doctor în ştiinţe militare / Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“

2017 – Doctorand – Ştiinţe militare / Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
2011 – Program studii universitare de masterat Conducere interarme – Forţe Navale / Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti.
2007 – Curs de operaţii maritime întrunite / Colegiul militar naval New Port - Rhode Island SUA
1995 – Facultatea de Marină Militară / Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța
1988 – Liceul militar de marină „Alexandru Ioan Cuza“ Constanța

Experienţă profesională:

2021 – Comandant al Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale
2020 – Împuternicit comandant al Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale
2018 – Şef Serviciu Instrucţie şi Doctrină la Locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al Şefului Statului Major al Forţelor Navale
2017 – Locţiitor Serviciu Instrucţie şi Doctrină la Locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al Şefului Statului Major al Forţelor Navale
2016 – Şef Secţie Instrucţie în cadrul Serviciului Instrucţie şi Doctrină la Locţiitorul pentru Operaţii şi Instrucţie al Şefului Statului Major al Forţelor Navale
2015 – Şef Birou Planificare şi Instrucţie în cadrul Serviciului Instrucţie şi Doctrină / Statul Major al Forţelor Navale
2014 – Împuternicit şef Birou Planificare şi Instrucţie de comandament în Secţia Instrucţie forţe luptătoare din Serviciul Instrucţie la structura Instrucţie şi Doctrină a Statul Major al Forțelor Navale
2011 – Şef de stat major / Secția 329 Logistică / Baza Logistică Navală „Pontica”/ Statul Major la Forţelor Navale
2008 – Șef operații și instrucție / Divizionul 67 Nave purtătoare de artilerie / Flotila fluvială / Statul Major la Forţelor Navale
2006 – Șef de stat major / Divizionul 88 Vedete Fluviale / Flotila fluvială / Statul Major la Forţelor Navale
2004 – Comandant navă tip monitor / Divizionul 67 Nave purtătoare de artilerie / Flotila fluvială / Statul Major la Forţelor Navale
2000 – Comandant navă tip vedeta blindată / Divizionul 67 Nave purtătoare de artilerie / Flotila fluvială / Statul Major la Forţelor Navale
1995 – Comandant unitate de luptă și ofițer secund la Divizionul 67 Nave purtătoare de artilerie / Flotila fluvială / Statul Major la Forţelor Navale

Distincţii şi decoraţii:

Emblema de Onoare a Armatei României
Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene
Semnul onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 25 de ani de activitate
Semnul onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 20 de ani de activitate
Emblema de Onoare a Forțelor Navale
Semnul onorific „În Serviciul Patriei“ pentru 15 ani de activitate
Emblema de Onoare a Statului Major General

Limbi străine cunoscute: Engleza