Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Comandor  ROMAN VIOREL-VASILE

Comandantul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale
"Amiral ION MURGESCU"

 

Date personale:

Data naşterii: 16.10.1967
Locul naşterii: Constanţa
Naţionalitatea: Română
Starea civilă: Căsătorit, un copil

Educaţie şi formare:

2012 – Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere - Forţe Navale / Universitatea Naţională
             de Apărare "Carol I"
2007 – Curs avansat de operaţii multinaţionale întrunite „Joint” / Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
2005 – Cursul intensiv de limbă engleză pentru 2 deprinderi / Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
2003 – Academia de Înalte Studii Militare
2001 – Cursul intensiv de limbi străine şi Cursul integrator de stat major / Academia de Înalte Studii Militare
2001 – Cursul de stat major „Folosirea în luptă a unităţilor de marină” / Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
1995 – Curs de specialişti navigaţie / Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
1991 – Cursul de comandant VPR şi VT / Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
1989 – Institutul de marină „Mircea cel Bătrân”
1985 – Liceul militar de marină „Alexandru Ioan Cuza”

Experienţă profesională:

 • martie 2017 – comandant al SMMMFN Amiral Ion Murgescu
 • august 2016 – împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de comandant al SMMMFN Amiral Ion Murgescu
 • decembrie 2015 – şef secţie doctrine, regulamente, manuale şi standardizare, SMFN
 • decembrie 2014 – împuternicit şef serviciu doctrină şi tradiţii, SMFN
 • iulie 2011 – şef birou doctrine şi regulamente, SMFN
 • iunie 2008 – ofiţer de stat major pentru probleme de forţe navale la reprezentanţa Statului Major General la SHAPE, MONS, BELGIA
 • mai 2005 – şef al operaţiilor şi instrucţiei în N3 operaţii şi instrucţie, Comandamentul Bazei Navale
 • iulie 2003 – ofiţer de stat major în biroul conducere operaţii din Centrul operativ de conducere a acţiunilor navale, Comandamentul Operaţional Naval
 • iunie 1995 – ofiţer de stat major, Comandamentul Flotei Maritime
 • iunie 1992 – comandant secţia V - Vedete torpiloare şi comandant VTAp 322, Divizion 84 VTAp din Bg. 29 V
 • octombrie 1990 – comandant VTAp 323, Divizionul 84 VTAp din Bg. 29 V
 • aprilie 1990 – comandant unitate de luptă observare, transmisiuni şi radioelectronică la VTM 209, Divizionul 126 VTM din Bg. 29 V
 • ianuarie 1990 - ofiţer de stat major în biroul educaţie patriotică şi cultură, Bg. 29 V
 • august 1989 - comandant unitate de luptă observare, transmisiuni şi radioelectronică la VTM 209, Divizionul 126 VTM din Bg. 29 V

Distincţii şi decoraţii:

 • Emblema de onoare a Forţelor Navale
 • Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate
 • Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate
 • Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate

Limbi străine cunoscute:
Engleza