Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Catedra ştiinţe fundamentale

Domenii de competenţă :

1. Pregătirea militară de specialitate şi metodică la disciplinele
     fundamentale necesare formării maistrului militar

2. Pregătirea elevilor în domeniile :

  • conducerea structurilor militare mici
  • managementul organizaţiilor militare mici
  • psihologie şi pedagogie militară – metodica instrucţiei de specialitate
  • logistică militară
  • limba engleză

Baza materială :

  • Cabinet ştiinţe militare şi manageriale
  • Laborator de limba engleză
  • Sală sport – jocuri
  • Sală sport – gimnastică

Catedra navigaţie şi arme sub apă

Catedra artilerie şi rachete navale şi antiaeriene

Catedra electromecanică navală

Catedra electronică şi informatică